gallery/header

Voor wie?

 

Herkent u zich in onderstaande punten? Dan biedt onze Stichting mogelijk voor u de oplossing.

 

 • U heeft altijd huisdieren gehad en mist een dier in huis.
 • U bent al wat ouder en is het dan verantwoord om een huisdier in huis te nemen? Misschien overleeft mijn dier mij wel en wat dan?
 • U bent alleen en wilt graag gezelschap.
 • U houdt van een wandelingetje maar het doel ontbreekt.
 • U kunt niet meer zo veel als vroeger, maar een kat op schoot is toch wel heel gezellig.
 • U vindt het fijn om te zorgen, dat geeft u voldoening en een taak.
 • U houdt van een praatje, maar u ziet weinig mensen. Met een hond treft u buiten andere hondeneigenaren.
 • U zou graag een dier in huis hebben, maar u wilt niet uw familie “opzadelen” met een huisdier als u er niet meer voor kunt zorgen of overlijdt. U wilt ook niet dat uw huisdier dan in een asiel terecht komt.
 • U hebt geen familie die uw huisdier kan verzorgen als u dat tijdelijk niet kunt of helemaal niet meer kunt als u overlijdt. U wilt ook niet dat uw huisdier dan in een asiel terecht komt.

 

Wat verwachten wij van u als dierzoekende?

 • U bent in staat het dier te verzorgen zoals verwacht mag worden. Er is geen leeftijdsgrens!
 • Als u een hond wilt dan bent u in staat het dier voldoende beweging te geven.
 • U houdt van dieren en geeft het dier voldoende aandacht, liefde en verzorging.
 • U heeft voldoende financiële middelen om uw dier van goed voedsel te voorzien, de vereiste vaccinaties te geven, overige (onvoorziene) dierenartskosten en hondenbelasting te betalen.
 • Als u op vakantie gaat dan zorgt u zelf voor opvang van uw huisdier. U kunt de opvang tijdens uw vakantie bekostigen.

 

Wat kan de Stichting u bieden?

 • Bij ziekenhuisopname of overlijden van u kan de Stichting zorgen voor ophalen, (eerste) opvang en verzorging van het door de Stichting geplaatste dier.
 • Bij calamiteiten kan er 7 dagen per week 24 uur per dag gebeld worden met 06-46 56 92 89 voor overleg over de verdere planning m.b.t. het huisdier.
 • Als de verwachting is dat het dier terug kan naar u zal maximaal voor een periode van 8 weken het dier in een gastgezin worden geplaatst. Het gastgezin vangt uw dier vrijwillig op. Er zijn geen extra kosten voor u. De kosten voor voer en eventueel bezoek aan de dierenarts welke gedurende deze periode worden gemaakt komen wel voor uw rekening. Dus de kosten gedurende deze periode zijn gelijk als wanneer u het dier zelf in huis heeft.
 • Als terugkeer niet te verwachten is zal het dier zo snel mogelijk herplaatst worden. De kosten gedurende deze periode zijn voor de Stichting.

 

Mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking hebben vaak ook niet de mogelijkheid om een huisdier te hebben. Eenzaamheid en het ontbreken van een taak komt ook voor binnen deze doelgroep.

 • De Stichting wil deze doelgroep, wanneer mogelijk, ook in de gelegenheid stellen een huisdier te hebben.
 • De voorwaarden voor het in bruikleen krijgen van een huisdier gelden voor hen natuurlijk ook.
 • Aanvullend is de Stichting wel van mening dat de begeleiders/ verzorgers hier een taak van toezicht hebben en bereid moeten zijn, wanneer nodig, te helpen met de verzorging. Het dier mag geen risico lopen slecht verzorgd te worden of anderszins.
 • Goed overleg met betrokkenen vooraf is dus essentieel en bepaalt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. 
gallery/donatiebutten
gallery/dierenrijtje