gallery/header

Hoe werkt het

Werkwijze

De oudere of alleenstaande die graag een huisdier wil, maar bang is daarmee zijn of haar nabestaanden te belasten, kan een huisdier aanvragen.

 

Aanvraag en plaatsing

In het aanvraagproces worden de volgende stappen doorlopen:

 • Aanmelden bij Stichting Gezelschapsdier als “dierzoekende”.
 • Ter voorkoming van misbruik van het aanvraag proces zal men als “dierzoekende” worden geregistreerd nadat het inschrijfgeld (zie tarievenlijst) is voldaan.
 • De dierzoekende komt dan op de wachtlijst en zal worden benaderd voor nadere informatie over de aanvraag. Dit zal in principe als een huisbezoek plaatsvinden.
 • Primair zal gekeken worden of binnen de bij de Stichting herplaatsbare dieren een geschikt dier aanwezig is.
 • Als dat niet het geval is zal extern naar een passend dier gezocht worden.
 • De aanvrager mag zelf actief meezoeken en met voorstellen komen.
 • Een passend dier moet geschikt zijn voor het nieuwe baasje (het moet "klikken") maar ook goed herplaatsbaar zijn binnen de doelgroep.
 • Zodra er een passend dier beschikbaar is zal, in overleg, een geschikt overdrachtsmoment worden afgesproken. De overdracht zal in principe op de plaats waar het dier zich bevindt plaatsvinden.
 • De kosten (zie tarievenlijst) van de plaatsing zullen ter plekke moeten worden voldaan.

 

Het dier in huis.

 • Gedurende het hele verblijf van het dier bij het “baasje” is deze volledig verantwoordelijk voor het welzijn van het dier en alle kosten (voer, dierenarts, inentingen etc.) die daarmee samenhangen.
 • De eigendom van het dier blijft bij Stichting Gezelschapsdier.
 • De overdracht aan het “baasje” gebeurt in de vorm van een bruikleenovereenkomst.
 • Als gedurende het verblijf blijkt dat de zorg voor het dier onvoldoende is zal het worden ingenomen door de Stichting.
 • Wij raden u aan om te controleren of uw WA-verzekering ook schade veroorzaakt door huisdieren dekt. Dit is bij bijna alle verzekeringen het geval.

 

Ziekenhuisopname of overlijden van het “baasje”.

 • Dan kan er 7 dagen per week 24 uur per dag gebeld worden met 06-46 56 92 89 voor overleg over de verdere planning.
 • Bij ziekenhuisopname of overlijden van het baasje zal de Stichting, indien nodig, zorgen voor ophalen, (eerste) opvang en verzorging van het door de Stichting geplaatste dier.
 • Als de verwachting is dat het dier terug kan naar het baasje zal maximaal voor een periode van 8 weken het dier in een gastgezin worden geplaatst. Mocht een langere periode noodzakelijk zijn dan zal door de Stichting gekeken worden wat er mogelijk is. De kosten voor voer en eventueel dierenarts bezoek welke gedurende deze periode worden gemaakt komen voor rekening van het “baasje”.
 • Als terugkeer bij het “baasje” niet te verwachten is zal zo snel mogelijk herplaatsing bij een ander binnen de doelgroep plaats vinden. De kosten gedurende deze periode zijn voor de Stichting.

 

Aansprakelijkheid.

 • Stichting Gezelschapsdier of diens bestuurders en vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of kosten in welke vorm dan ook die door het dier zijn veroorzaakt.

 

gallery/dierenrijtje
gallery/donatiebutten