gallery/header

FAQ (Veel gestelde vragen)

 

Wilt u doneren?

 

Algemeen

 • Heeft de Stichting een winstoogmerk? Neen. De stichting heeft geen winstoogmerk en wil “slechts” mensen en dieren aan elkaar koppelen zodat beiden gelukkig zijn.

 • Heeft de Stichting personeel in dienst? Neen. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers.

 • Heeft de Stichting een ANBI status? Neen, nog niet. De Stichting is nog te nieuw en in ontwikkeling. De bedoeling is wel om deze te verwerven.

 • Hoe komen jullie aan de dieren? Het zijn honden en katten die "over" zijn. Gezonde dieren waar het baasje niet meer voor kan zorgen en die bij ons worden aangeboden. Hiermee voorkomen we dan dat ze naar het asiel moeten.

 • Is het niet belastend voor de dieren? Steeds een ander baasje? Er is geen sprake van "steeds een ander baasje". We gaan er van uit dat er voor het dier geen verschil is met elke andere situatie waarin mensen een dier nemen. Wel zal het zo zijn dat een oudere eerder kan kiezen voor een dier.

 • Bemiddelt de stichting ook vogels?           Neen. Wel is het zo dat er af en toe vogels worden aangeboden. Als iemand ze wil hebben kunnen we ze doorgeven. Er is dan echter geen sprake van kosten, garanties of bruikleenovvereenkomst. Het nieuwe baasje is dan de volle eigenaar.

 • Ik kan geen gastgezin of noodopvangadres worden. Hoe kan Ik de stichting dan steunen. U kunt de Stichting ook financieel steunen. Ons bankrekeningnummer is: NL97 TRIO 0338 4065 57.

 

Aanvrager

 • Hoe oud moet ik zijn om een huisdier te kunnen aanvragen? Wij doen niet aan leeftijdsdiscriminatie. Het enige criterium is dat u in staat bent het dier op een goede wijze te verzorgen.

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een huisdier? Dit kan met het contactformulier op de site of door, tijdens kantooruren, te bellen met 06-53 50 21 61. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismaking.

 • Wat zijn de kosten waar ik rekening mee moet houden? Uw kosten aan de Stichting bestaan uit inschrijvingskosten en de kosten voor de bemiddeling van het dier (Zie de tarievenlijst) Beiden zijn éénmalig. Daarnaast komen natuurlijk alle kosten die bij het houden van een huisdier horen zoals bijvoorbeeld voeding, dierenarts en eventueel hondenbelasting.

 • Als ik in het ziekenhuis kom en het dier gaat naar een gastgezin, kost dat wat extra? Het gastgezin is een vrijwilliger en daar zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet u zorgen voor voldoende voer en bent u verantwoordelijk voor eventuele kosten van de dierenarts. Dit, net als wanneer u het dier zelf thuis zou hebben.

 • Welk voordeel heeft de Stichting voor mij? Naast de bemiddeling van het huisdier zorgen wij ook voor opvang van het dier bij uw ziekenhuisopname, opname verpleeghuis en bij uw overlijden. U hoeft niet bang te zijn dat uw naasten met een dier komen te zitten. Er kan, in die situaties, 7 dagen per week en 24 uur per dag gebeld worden met 06-46 56 92 90 voor overleg over de verdere planning m.b.t. het dier.

 • Word ik eigenaar van het dier? Neen. Het dier blijft eigendom van de Stichting. U krijgt het dier in bruikleen.

 • Helpt de Stichting ook als ik met vakantie wil? Neen. Bij vakantie en andere activiteiten dient u zelf voor goede opvang en verzorging van het dier te zorgen.

 • Wat moet ik doen als ik geen zin meer heb in het huisdier of de verzorging niet meer lukt? Dan moet u contact opnemen met de Stichting. In overleg wordt er dan naar een oplossing gezocht. Het kan zijn dat u dan éénmalige afstandskosten (Zie de tarievenlijst) moet betalen. Hiermee kan de Stichting het dier weer medisch laten keuren en verder bemiddelen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het dier uit zicht van de Stichting raakt.

 • Wat doen de nazorgmedewerk(st)ers? Wij willen graag zien of de baasjes en dieren nog bij elkaar passen. Er kan daarom iemand, namens de Stichting, langskomen om even te kijken of alles goed gaat.

 • Wat gebeurt er als het niet goed gaat? Dan zullen we in overleg moeten om de situatie te verbeteren. Mogelijk dat de Stichting daarin ook begeleiding kan bieden. Als de situatie voor het dier bedreigend is zal het door de Stichting worden ingenomen.

 • Wat moet ik doen als het dier ernstig ziek is? Neem dan contact op met de Stichting. In dat geval kan in overleg met de Stichting en de dierenarts ervoor worden gekozen om het dier te laten inslapen.

 • Wat moet ik doen als het dier is overleden? U moet de Stichting hiervan op de hoogte brengen en het paspoort terugsturen.

 • De Stichting bemiddelt ook oudere dieren. Wat moet ik doen als mijn dier snel komt te overlijden? Meld het de Stichting. Als een dier binnen één jaar komt te overlijden krijgt u, indien gewenst, gratis een ander dier bemiddeld.

 

Opvangadressen

 • Wat is een noodopvang adres? Dat is een persoon of gezin waar een huisdier voor maximaal twee weken kan worden ondergebracht, en verzorgd, ter overbrugging van herplaatsing.

 • Wat is een gastgezin? Dat is een persoon of gezin waar een huisdier voor maximaal acht weken kan worden ondergebracht, en verzorgd, tot het dier weer terug kan naar het oorspronkelijke baasje.

 • Wat wordt er van een opvangadres verwacht? We verwachten goede verzorging en veel warmte, liefde, veiligheid en geduld voor de dieren in die voor hun lastige tijd.

 • Wat zijn de kosten waar een opvangadres rekening moet houden? Voor een opvangadres zijn er geen kosten te verwachten. Bij de noodopvang zijn de kosten van voer en dierenarts voor de Stichting. Bij het gastgezin komen de kosten van voer en dierenarts voor het baasje.

 • Wat moet ik doen als ik denk dat het dier naar de dierenarts moet? Neem dan contact op met de Stichting voor overleg. In acute gevallen gaat u natuurlijk direct. Vraag wel om een gespecificeerde rekening. Dit is nodig om de vergoeding te kunnen verantwoorden.

 • Kan ik het dier houden als ik er gehecht aan ben geraakt? Neen. Het dier gaat terug naar het baasje of naar de volgende aanvrager.

 • Hoe kan ik mij aanmelden als opvangadres? Dit kan met het contactformulier op de site of door, tijdens kantooruren, te bellen met 06-53502161. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismaking.

 

 Bezoek(st)ers

 • Wat zijn bezoek(st)ers? Dit zijn vrijwilligers die, vooraf bij de intake, en achteraf periodiek bij de mensen langs gaan om te kijken of mens en dier nog wel bij elkaar passen. Daarnaast kijken ze of de verzorging van het dier wel voldoende is.
 • Zijn er voorwaarden om als bezoek(st)er mee te kunnen doen? Ja. Er kan om een verklaring omtrent gedrag worden gevraagd. De kosten van de aanvraag komen voor rekening van de Stichting.
 • Hoe kan ik mij aanmelden als bezoek(st)er? Dit kan met het contactformulier op de site of door, tijdens kantooruren, te bellen met 06-53 50 21 61. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismaking.

 

 

 

Heeft u nog andere vragen? Stel ze gerust via het contactformulier.

gallery/dierenrijtje
gallery/parkiet
gallery/donatiebutten